{Obecné nařízení o ochraně osobních údajů}

GDPR

Sdělení

{General Data Protection Regulation}

Název: Základní škola a Mateřská škola Pičín, okres Příbram, příspěvková organizace
Se sídlem: Pičín 23, PSČ 262 25 Pičín
zastoupenou.: Mgr. Vladimírou Krejzovou, ředitelkou
IČO: 70884005

sděluje tímto Úřadu pro ochranu osobních údajů, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ni bude od 1. prosince 2019 vykonávat:

p. Tomáš Doul
Keystone Company a.s.
Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108
IČO: 05983649
Email: zspicin.dpo@keystonecompany.cz